Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

 » Video

Video

TLV 5, TUẦN 23: ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN


TOÁN 5, TUẦN 23: CỘNG, TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN


THỂ TÍCH MỘT HÌNH - CÁC ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH


TV5: Chính tả (Nghe viết) Hà Nội - Luyện tập viết hoa tên người, tên địa lý Việt Nam (TRT)


TOÁN 5: DTXQ, DTTP HÌNH LẬP PHƯƠNG (TRT)


TẬP ĐỌC 5 - TUẦN 22: LẬP LÀNG GIỮ BIỂN - HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI "CAO BẰNG" (Thứ Hai, ngày 13/4)


NHỮNG KỸ THUẬT HAY CẦN THIẾT KHI SỬ DỤNG ZOOM


CÁCH KHÔNG ĐỂ KẺ LẠ "ĐỘT NHẬP" ZOOM


HƯỚNG DẪN THAO TÁC VỚI VNPT ELEARNING


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ VNPT ELEARNING + TÍCH HỢP ZOOM


MỘT SỐ THIẾT LẬP QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG ZOOM


CÁCH KHÔNG BỊ GIỚI HẠN THỜI GIAN KHI SỬ DỤNG ZOOM


CÁCH THU ÂM VÀO BÀI TRÌNH CHIẾU PPT


QUẢN LÝ HỌC SINH TRONG ZOOM