Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Khối 4

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
14 BÀI DẠY TOÁN TRÊN TRUYỀN HÌNH - HK1

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Bai-giang-tren-truyen-hinh/Lop-4/Toan/ DANH MỤC CÁC BÀI DẠY THAM KHẢO MÔN TOÁN 4 – HK1 TT Tên bài 1 Phép cộng phân số 2 So sánh hai phân số khác mẫu số 3 Ôn tập về số tự nhiên 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số 5 Quy đồng mẫu số các...

14 BÀI DẠY THAM KHẢO TRÊN TRUYÊN HÌNH - HK1

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Bai-giang-tren-truyen-hinh/Lop-4/Tieng-viet/