Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀN TAY NẶN BỘT VÀO MÔN TNXH VÀ KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC

  TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC “BÀN TAY NẶN BỘT”VÀO MÔN TNXH VÀ KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC I. Nội dung : gồm 7 phần 1 . Bàn tay nặn bột là gì? 2. Lịch sử của phương pháp “Bàn tay nặn...

Những thuận lợi, khó khăn khi triển khai Thông tư 30

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA THÔNG TƯ 30 ĐẾN VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH(TỔ 1) 1/Về phía Giáo viên: Ưu điểm: Thông tư 30 không chỉ giúp GV đánh giá quá trình học tập của HS dựa trên chuẩn...

Nâng cao chất lượng giảng dạy học vần lớp 1

  CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC VẦN LỚP 1   A. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1) Vị trí, tầm quan trọng của phân môn Học vần Học vần là phân môn có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình tiểu...