Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 22:34 13/04/2020  

HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên:  PHẠM HỮU TÀI
Chức vụ:  Hiệu trưởng 
Email:  phamhuutai2015@gmail.com
Điện thoại: 039.801.5.881
Địa chỉ:  Phú Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách hoạt động chung.

- Phụ trách nhân sự, cơ sở vật chất nhà trường.


Số lượt xem : 776

Các mục tin khác